Oseberg Engineering
Hjem
Tjenester
Om oss
Prosjekter
Referanser
English

Post:
Oseberg
Engineering AS
Borgeskogen 5
N - 3160 Stokke

Tlf: +47 3335 7060
Fax: +47 3335 7069

E-post

Org.no 984 590 881
PROSJEKTER
Oseberg Engineering AS ble etablert i år 2002, og firmaet har utført
en rekke store og små prosjekter for kunder i inn- og utland.

Hovedtyngden av oppdragene har vært og er utviklingsprosjekter for italienske
GDM S.p.a som produserer maskiner for produksjon av hygieneartikler.

Oseberg Engineering AS er også i gang med prosjekter for kunder i Norge som gjelder
nyutvikling og oppgradering av produksjonslinjer/utstyr.

Vi har lang erfaring med utvikling og installasjon/igangkjøring av avanserte
produksjonslinjer for SCA Hygiene Products verden over.